تبلیغات
مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون - تــلخــه .. مــثـل حـرفــات

مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون

.: بـادكـنـك دلتنگــــیـام پــُر شـده از هـواى تـو , اگــه نـیــاى مـى تـركـه خـونـش مـیفتـه پـاى تـو :.

تــلخــه .. مــثـل حـرفــات
ساعت 8 بود ..زیر دوش بودم ! زیر دوش زیاد فك می كنم معـمولن !

یهــو همینجـورى یـه ریتمـى اومد توو ذهـنم ! یـه ریتـم آروم و كلمـه به كلمـه بود .. بد جوری ذهنم رو مشغول كــرد ! اعصابم كه نداریـم ! یه چیزی میاد توو ذهنم حتمـن بایـد یادم بیاد چـی بوده ..كجا شنیدم ش و اینهــا !

یهــو یكی  دو تا كلمـه هم همراه اون ریــتم آروم ، ریخــت توو ذهــنم !

مثـه " شكــلات ، قهــوه ، خیـابون.. ساعت .. ساعت .. "

 ساعت 9 !  یـادم اومـد ! یهو شروع كــردم زیر قطـره هـاى آب پامو آروم كوبیدم زمیـن و همزمـان خــوندم :

" یـه  كــافـى شاپ ، قهــوه وُ تلخـى حرفــات .. چشـــمـات و ُ ، بغــض مــن وُ ، ســردى دستـــات ..

امـــــــا .. چـه خــوب بـــود .. ! "بعـضی وقتـا چیزی كه اشـك من رو در میــاره خــاطره ها نیـست .. یعنـی هـست امــا سهم ش كمـه ! بعضـی وقتــا كلمــه هـا و آهــنگ هستـن كـه بغض می دن بهـم .. تــك تــك كلمـه هــای این تـرانه واسه من اتـفاق افتادن و واقعـی هســتن برام ، همه رو حــس مـی كنم ! ولى از  این مهم تــر اینـه كــه این كلمه ها خیلی آروم و با هوش كـنار هم نشستن ..

سـاعــت 9 .. یـه خـیابـون .. مــنـه تنهـــا

یـه عـالـم فــكر .. نـم بـارون ، چـند تا رو یــا


آدمــا ، تصـویر كـوتاه  توو خیـابـون

یـخ زده خـاطره هــا ، توو نگــاشون


توو پیـاده رو ، انگـــار تو رو مـى بینـم

چقــد شــكل توئـه ، بــذار ببینـــم ..


رد شـــدى؟ یـا كـه هنـوز همونجـا هستــى؟

مـنُ مـى بینى؟ یـا بــاز چـشمــاتُ بستــى؟زیــر پــامـــون .. خـش خـش برگــاى زرد ..

مـثه دوستـیمون ، هــوا خیلى ســرد ..

امـــا چــه خــوب بــــــود ..


یـه كــافـى شـــاپ .. قهـوه وُ تلخــى ِ حـرفــات ...


دلـم یـه جــورى شــد ، هـمون نگـــــاه بـود .. خــاطرات مــا دو تـا همینجـاهــــا بـــود .. انگـارى چـند سال ِ پیـش همین روزا بـود .. فـــك كـنم ، اون آخریـن خـاطره هــا بــود ..    .


پ.ن : صـرف نـظر از غـم ش ، آهنگ قشنگــیه .. یـاد ش بـخیــر !

" ساعت 9 "


(مطمئن نیستم لینك سالم باشـه )[ جمعه 29 بهمن 1389 ] [ 00:45 ] [ No One ] [ نظرات() ]