تبلیغات
مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون - به یـاد كسى كه منو دوست داشت

مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون

.: بـادكـنـك دلتنگــــیـام پــُر شـده از هـواى تـو , اگــه نـیــاى مـى تـركـه خـونـش مـیفتـه پـاى تـو :.

به یـاد كسى كه منو دوست داشت
بـه یاد كسى كـه منو دوست داشــت ..

تـب و تـاب دل دادنو دوست داشــت ..


بـه پاى دل افتـادنو دوست داشـت ..

منو دوســت داشـــت ..


كسى كه برام كـم نذاشـت ، كـم نبــود

برام غـربت و غـم نداشت ، غـم نبـود


كسى بهتـر از اون كـنارم نبــود ..

مـنو دوسـت داشــت ..


نمى خواست از روزگـارم بـره ، قرار دل بى قرارم بره

بره دور شــه مثـل یه خـاطره ، مـنو دوســت داشــت ..


مـنو دل  ، دل ِ آب یـادش بخیـر

مـنو قلـب ِ بى تاب یـادش بخیـر


نمى خواست تركـم كنـه زود ِ زود ..

ولى عمـر ِ پاكش به دنیـا نبـود


قسـم مى خورم خـواب و رویـا نبــود

كسى مثـل اون خـوب و زیـبا نبـود ..
دوست داشــت .. مـنو .. دوســت داشــت !
[ چهارشنبه 17 فروردین 1390 ] [ 19:27 ] [ No One ] [ نظرات() ]