تبلیغات
مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون - امتحـان ش كنیـد

مــن وُ تـو وُ خیـابـون ... سـه تایـى زیـر بـارون

.: بـادكـنـك دلتنگــــیـام پــُر شـده از هـواى تـو , اگــه نـیــاى مـى تـركـه خـونـش مـیفتـه پـاى تـو :.

امتحـان ش كنیـد

...


 شب ساعت 11 با 80 تا سرعــت برید توو خیـابونـایى كه ازش خـاطره داریـد .. شیشـه ى ماشین رو بدید پـایین تا باد ِ گــرم  ِ شــب ِ تهـران بخـوره توو صورت تون .. یـه دست تون رو تكیـه بدید لبـه ى شیشـه و سـرتون رو كـج كنیـد و تكیـه بدید به انگشـت اشـاره تون .. بعد یـه آهنگ آروم پلـى كنیـد .. یـه چیزى مثل آهنگ وب لاگ ..  بعد یـه بـوى آشنــا مى خوره به مشـام تون .. یـه چیزى مثـه بوى دود .. دود قلیــون .. بعد هى نفس بكشـید .. نفـس بكشیـد .. هـــواى گرم شب رو بكشیـد توو ریـه هـاتون ..

بعد فــكر كنیـد به همـه ى شبـاى گــرمى كه تـك نبـودید .. به همـه ى شبـایى كه عــاشـق بودیـد و عـشق بازى كــردید .. بعد یـــاد چشمـهاش بیفتیـد .. دستهـاش .. بـازوهــاى محكــم ش .. یـــاد عقربـه هـاى ساعت بیفتیــد كه تند و تند از رو هم رد مى شدن و تو رو جـرى تر مى كردن واسه عــاشق بودن .. عـاشقـى كــردن ..

زمــــان مى خوابـه اونجــــا ..

با 80 تا سرعت هم به مــوقع نمى رسیـد !


[ شنبه 21 خرداد 1390 ] [ 23:24 ] [ No One ] [ نظرات() ]